بهبود تولید فولاد در پی افزایش مصرف برق

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو گفت: افزایش ۶.۹ درصدی مصرف برق فولاد کشور همزمان با رشد ۴.۱ درصدی مصرف برق تولیدکنندگان سیمان و رشد ۱۸.۸ درصدی مصرف برق واحدهای فلزات اساسی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، حاکی از مدیریت مناسب تامین برق از سوی وزارتخانه های صمت و نیرو است.

میر صباغ اعلام کرد : به نظر میرسد مدیریت تامین برق صنایع فولاد ،مس ،آلومینیوم و سایر فلزات در سال جاری از طریق کارگروهی مشترک وزارتخانه های صمت و  نیرو موجب مدیریت بهتر تامین برق صنایع ،سیمان و فلزات شده است.

اکنون تامین برق حدود در محدوده سه هزار و  ۱۰۰ مگاوات بوده .

این موضوع به منظور افزایش صادرات و جلوگیری از رکود بازار فولاد است .

میذ اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در ادامه به رشد ۴/۱ درصدی مصرف برق تولیدکنندگان سیمان کشور نسبت به سال قبل هستیم که خبر خوبی برای واحدهای تولیدی این حوزه است .

تامین برق روزانه فعلی صنایع سیمان در  محدوده ۸۰۰ مگاوات ساعت است که رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال قبل داشته و به معنی بهبود عملکرد تولید سیمان است .