موجودی ( ورق فولاد مبارکه – 6 ، 8 ، 10 میل – عرض 1500 (آجدار))