شرکت ذوب آهن اصفهان در اوج؛ تیرآهن و میلگرد، موتور محرک درآمدی “ذوب”

“ذوب” در این ماه موفق به کسب درآمد بیش از ۳ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومانی از محل فروش محصولات خود در بازار داخلی و خارجی شده است. درآمد یاد شده از فروش بیش از ۱۵۱ هزار و ۶۷۰ تن از محصولات این شرکت حاصل شده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان با سرمایه ثبت شده ۶۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومانی در آخرین گزارش عملکرد ماهانه خود از رشد ۱۶ درصدی درآمدماهانه خود در مقایسه با فروردین‌ماه سال جاری خبر داده است.

“ذوب” در این ماه موفق به کسب درآمد بیش از ۳ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومانی از محل فروش محصولات خود در بازار داخلی و خارجی شده است. درآمد یاد شده از فروش بیش از ۱۵۱ هزار و ۶۷۰ تن از محصولات این شرکت حاصل شده است.
همچنین گفتنی است درآمد تجمیعی شرکت ذوب آهن اصفهان برابر با ۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، درآمد یاد شده حاصل از فروش محصولات “ذوب” در بازار داخلی و فروش صادراتی آن است که در این بین؛ فروش صادراتی این شرکت به مبلغ ۷۶۷ میلیارد تومان، سهمی ۲۰ درصدی از کیک درآمدی “ذوب”را به خود اختصاصا داده است.

فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار داخلی به میزان ۱۱۵ هزار و ۹۰۴ تن، بیش از ۲ هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان برای این شرکت درآمد داشته است.

«تیرآهن» پرفروش‌ترین محصول “ذوب” در بازار داخلی بشمار می‌آید که یک هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کرده است.
«میلگرد» دومین محصول پرفروش شرکت ذوب آهن اصفهان می‌باشد که سهمی ۱۳ درصدی را به خود اختصاص داده است.

در بازار خارجی نیز «شمش کالایی» با ۶۳۷ میلیارد تومان سهمی ۱۷ درصدی از کیک درآمدی این شرکت را به خود اختصاص داده و پرفروش‌ترین محصول صادراتی آن محسوب می‌شود.