تحلیل شاخص‌های بورس و فرابورس

شاخص کل:

  • مقدار: ۲,۰۶۱,۴۸۰.۶۹
  • تغییر: -۱۴,۲۳۹.۴۴ (-۰.۶۹%)

شاخص کل نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار بورس است. کاهش ۱۴,۲۳۹.۴۴ واحدی (معادل ۰.۶۹%) نشان‌دهنده افت کلی بازار و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در این روز است.

شاخص کل (هم وزن):

  • مقدار: ۶۶۹,۶۷۳.۴۱
  • تغییر: -۳,۳۰۵.۰۰ (-۰.۴۹%)

شاخص کل هم وزن که به تمام شرکت‌ها به صورت یکسان وزن می‌دهد، ۳,۳۰۵ واحد (معادل ۰.۴۹%) کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که افت کلی بازار گسترده بوده و نه تنها شرکت‌های بزرگ، بلکه شرکت‌های کوچک و متوسط نیز کاهش ارزش داشته‌اند.

شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر:

  • مقدار: ۸۱,۳۷۴.۴۸
  • تغییر: -۶۳۳.۴۳ (-۰.۷۷%)

شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر که نمایانگر وضعیت ۵۰ شرکت با بیشترین حجم معاملات است، با ۶۳۳.۴۳ واحد کاهش (معادل ۰.۷۷%) مواجه شده است. این نشان‌دهنده افت فعالیت و ارزش در شرکت‌های پرمعامله و بزرگتر بازار است.

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ:

  • مقدار: ۱۲۷,۵۷۸.۲۹
  • تغییر: -۱,۲۵۹.۶۵ (-۰.۹۸%)

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، با کاهش ۱,۲۵۹.۶۵ واحدی (معادل ۰.۹۸%) نشان‌دهنده افت قابل توجه در ارزش سهام شرکت‌های بزرگ است که تاثیر زیادی بر کل بازار دارد.

شاخص کل فرابورس:

  • مقدار: ۲۲,۰۳۱.۹۸
  • تغییر: -۱۷۴.۳۲ (-۰.۷۸%)

شاخص کل فرابورس نیز با ۱۷۴.۳۲ واحد کاهش (معادل ۰.۷۸%) مواجه شده است، که نشان‌دهنده افت کلی در بازار فرابورس و کاهش ارزش سهام شرکت‌های حاضر در این بازار است.

نتیجه‌گیری:

در مجموع، تحلیل ارقام ارائه شده نشان‌دهنده افت کلی در تمامی شاخص‌های مهم بورس و فرابورس است. این کاهش‌ها نشان‌دهنده افت ارزش و فعالیت شرکت‌های بزرگ و کوچک در بازارهای مالی است. این روند نزولی ممکن است ناشی از عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، تغییرات نرخ ارز، یا اخبار منفی باشد که بر اطمینان سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته است.