تحلیل شاخص‌های بورس و فرابورس ۱۱ تیر ۱۴۰۳

امروز دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ به شاخص‌های کلیدی بورس و فرابورس در روز جاری و میزان تغییرات آن می پردازیم.

https://foolad24.com/upload/images/original/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_11.jpg

امروز دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳؛ تعداد نمادهای مثبت در بورس = ۳۲۸ و تعداد نمادهای منفی = ۲۹۵ است و حدود ۷۷ نماد در صف فروش قرار دارند. همچنین بیشترین خروج پول حقیقی از گروه ها را فلزات اساسی، بانکها و انبوه سازان داشتند و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه ها را حمل و نقل، فعالیت های هنری وفنی مهندسی داشتند. بیشترین نمادهای تاثیرگذاری در بورس یا پر بحث ترین ها را هم نمادهای “خاور”، “خودرو”، “وسدید”، “خساپا”، “دانا”، “دی”، “شستا” و “فولاد” به خود اختصاص دادند.

تغییرات مختلط شاخص‌های بازار بورس

  • شاخص کل بورس با رشد ۲۲۰۷.۶۸ واحدی (۰.۱۱ درصد افزایش) به رقم ۲,۰۷۵,۱۴۶.۹۰ واحد رسید.
  • شاخص کل (هم وزن) با افت جزئی ۷۵.۵۱ واحدی (۰.۰۱ درصد کاهش) در سطح ۶۶۸,۱۵۳.۵۹ واحد قرار گرفت.
  • شاخص ۵۰ شرکت فعالتر با ۹۵.۰۵ واحد افزایش (۰.۱۲ درصد رشد) به ۸۲,۱۰۲.۹۰ واحد رسید.
  • شاخص ۳۰ شرکت بزرگ با صعود ۲۲۷.۳۰ واحدی (۰.۱۸ درصد افزایش) در رقم ۱۲۸,۴۲۸.۰۹ واحد ایستاد.
  • شاخص کل فرابورس با کاهش ۴۰.۳۸ واحدی (۰.۱۸ درصد افت) به ۲۱,۹۶۶.۱۰ واحد رسید.

نقشه بازار بورس در این لحظه:

نقشه بازار بورس 11 تیر ماه