بازار روز گذشته در یک نگاه – شنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۳

https://foolad24.com/upload/images/original/%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_9_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87.jpg

بازار آهن دیروز در یک نگاه:
میلگرد و مقاطع فولادی: نرخ اکثر کارخانه‌ها بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی، تیرآهن کارخانه افزایش یافت، اما تیرآهن انبار و میلگرد در کارخانه و انبار بدون تغییر بود.
تیرآهن ذوب آهن اصفهان:
در کارخانه: افزایش ۵۰ الی ۵۰۰ تومان در اکثر سایزها.
در انبار: بدون تغییر.
ورق سیاه:
فولاد مبارکه و فولاد سبا: افزایش ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان.
ورق گالوانیزه و ورق سیاه کاویان: افزایش ۳۰۰ الی ۱۷۰۰ تومان.
ورق سیاه اکسین: کاهش ۲۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان.
ورق رنگی و روغنی: بدون تغییر.
لوله‌ها و پروفیل‌ها: نرخ انواع لوله صنعتی و داربستی، لوله و قوطی مبلی، قوطی و پروفیل، پروفیل زد: بدون تغییر.
نبشی و ناودانی:
نبشی: بدون تغییر.
ناودانی: افزایش ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان.
محصولات مفتولی: مفتول سیاه افزایش ۳۰۰ الی ۸۵۰۰ تومان.
آهن اسفنجی: نرخ پیشنهادی اکثر کارخانه‌ها بدون تغییر.
شمش فولادی: نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان ۵۰ تومان افزایش یافت.