اطلاعیه عرضه بورس کالا یک شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳

https://foolad24.com/upload/images/original/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C.jpg

به گزارش فولاد ۲۴؛ امروز یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ شاهد عرضه ۶۴ هزار و ۵۰۰ تن محصول فولادی در بورس کالای ایران هستیم.

آمار به شرح زیر می باشد:

شمش بلوم با حجم ۵۰۰ تن
سنگ آهن با حجم ۲۰۰۰۰ تن
آهن اسفنجی با حجم ۴۴۰۰۰ تن