ارزیابی مواد اولیه Platts TSI در تاریخ ۱ جولای ۲۰۲۴

https://foolad24.com/upload/images/original/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_12.jpg

بر اساس ارزیابی‌های Platts TSI برای تاریخ ۱ جولای ۲۰۲۴، تغییرات قیمت مواد اولیه به شرح زیر است:
سنگ آهن (IODEX Iron ore fines ۶۲% Fe) – CFR چین شمالی
قیمت: ۱۱۰.۰۵ دلار بر تن
تغییر: افزایش ۳.۳۵ دلار
درصد تغییر: +۳.۱۴%

زغال کک (Coking coal, premium low vol) – FOB استرالیا
قیمت: ۲۴۵.۲۰ دلار بر تن
تغییر: افزایش ۱۱.۲۰ دلار
درصد تغییر: +۴.۷۹%

CFR چین:
قیمت: ۲۴۶.۰۰ دلار بر تن
تغییر: کاهش ۱.۰۰ دلار
درصد تغییر: -۰.۴۰%

صادرات سخت پریمیوم (TSI Premium hard, Australian exports) – FOB بندر:
قیمت: ۲۴۵.۲۰ دلار بر تن
تغییر: افزایش ۱۱.۲۰ دلار
درصد تغییر: +۴.۷۹%

قراضه آهنی (Ferrous scrap)
HMS ۱/۲ ۸۰:۲۰ CFR ترکیه:
قیمت: ۳۹۰.۰۰ دلار بر تن
تغییر: کاهش ۰.۲۵ دلار
درصد تغییر: -۰.۰۶%