03136290070-77

در ساعات اداری

09130000162

وزن میلگرد

نحوه محاسبه وزن میلگرد


با استفاده از فرمول زیر به راحتی می‌توان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.

formul milgerd

 

 

وزن هر شاخه میلگرد 12 متری باتوجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه شده است.