03136290070-77

در ساعات اداری

09130000162

ثبت سفارش

  • ارسال درخواست شرکت متقاضی بر روی سربرگ به همراه برگه ارزش افزوده
  • صدور پیش‌فاکتور از سمت شرکت جهان آسین
  • تأئیدیه پیش‌فاکتور تا یک روز کاری از طرف شرکت متقاضی
  • حمل بار بسته به نوع کارخانه مورد تقاضا